Health & Safety

Aromafresh Organic arome su potpuno usaglašene sa standardima Međunarodnog udruženja za arome (IFRA), kao i sa novim propisima koji ograničavaju količinu isparljivih organskih sastojaka (VOC).
Zamenljive patrone za uređaje za osvežavanje vazduha Aromafresh Organic ne sadrže formaldehid niti druge kancerogene materijale. One sadrže najfinija esencijalna ulja i aromatične sastojke. Mnogi od sastojaka koji se nalaze u našim aromama se koriste direktno ili indirektno u prehrambenim proizvodima ili kozmetici. 
Naše arome su takođe prihvaćene od strane instituta za istraživanje mirisnih materijala (RIMF) kao "gras" proizvodi, što u prevodu znači "proizvodi koji se generalno smatraju bezbednim". Aromafresh Organic aroma patrone su odobrene od strane USDA.